ข่าว/กิจกรรม

Tech Walk ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเชิญนักศึกษา ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Tech Walk ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการ Warehouse
ณ. TAN LAND วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561  การเดินทางมีรถรับส่ง รถออก เวลา 7:00 น. ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ลงชื่อเข้าร่วมได้ที่ goo.gl/yeek9C
UploadImage
view: 74 shares: