International Education Fair 2018

UploadImage

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการการศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำปี 2018 “International Education Fair 2018” พร้อมฟังบรรยายพิเศษ เรื่องเล่า “ประสบการณ์การเรียนและการใช้ชีวิตนักศึกษาในต่างประเทศ" ทั้งยังร่วมเล่นเกมส์ และจับรางวัลรับของที่ระลึกมากมาย โดยงานจะมีขึ้นในวันพุธที่ 4 กรกฏาคม 2561 เวลา 12.30 – 17.30 น. ณ Exhibition Hall  ชั้น 1 โซน A อาคาร 40 ปี ศรีปทุม  คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม