ดร.เพ็ญจันทร์ เมตุลา รองผู้อำนวยการห้างหุ้นส่วนจํากัด เจเจอิเล็คทริค และโค้ชอิสระ


ดร.เพ็ญจันทร์ เมตุลา
รองผู้อำนวยการห้างหุ้นส่วนจํากัด เจเจอิเล็คทริค และโค้ชอิสระ
ศิษย์เก่าหลักสูตร :
 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

ทำไมจึงมาเลือกเรียนที่นี้ 
ก่อนตัดสินใจมาเรียนที่นี้ได้ศึกษามาในระดับหนึ่งและได้เลือกเรียนที่นี้เป็นลำดับต้นๆ จึงเข้ามาดูสถานที่ในมหาวิทยาลัยศรีปทุม พบว่าบรรยากาศน่าเรียนมาก และมีโอกาสสอบถามกับนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ทำให้ตัดสินใจเลือกเรียนที่นี้ทันที เพราะเชื่อมั่นในสิ่งที่เห็นและสัมผัสได้คะ
สิ่งที่นำไปรับใช้ในองค์กร
นำความรู้เชิงวิชาการและเชิงวิชาชีพที่ได้เรียนรู้นำมาปรับใช้ในองค์กร โดยเฉพาะการจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารคน
พูดถึงมหาวิทยาลัยศรีปทุม
ดิฉันชอบและมั่นใจในปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” เป็นคำสั้นๆ แต่มีความหมายที่ยิ่งใหญ่ เมื่อได้มาสัมผัส แม้ข้อบกพร่องเล็กๆทางมหาวิทยาลัย คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และทีมบุคลากร คอยช่วยเหลือ ปรับปรุงจนทำให้ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับแถวหน้าของประเทศไทยมากจนถึงปัจจุบัน
ฝากถึงน้องๆ
พี่ในฐานะผู้สำเร็จการศึกษาด้วยระบบการศึกษาที่มีมาตรฐาน และในรับการการดูแลอย่างใกล้ชิดจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ในระดับปริญาเอกภายในระยะเวลา 3 ปี จึงขอให้น้องๆเชื่อมั่น มั่นใจในชื่อเสียง และมาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชาติภายใต้ ปรัชญา การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติกันนะคะ
คำคม
เชื่อว่าเราสำเร็จเราจะสำเร็จ
 
view: 0 shares: