กฤษณี. แก่นทองเจริญ เลขานุการสำนักประธาน บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด


กฤษณี. แก่นทองเจริญ
เลขานุการสำนักประธาน
บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

"เหตุผลที่ตัดสินใจศึกษาที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม" 
มั่นใจในระบบการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานคณาจารย์ที่มีคุณภาพและได้เรียนรู้กับผู้มีประสบการณ์จริงเพื่อนำกลับไปพัฒนาองค์กร 

นักศึกษาหลักสูตร
กุลุ่มเรียนการเงิน การลงทุน และการประกันภัย
view: 0 shares: