ฐีลดา สว่างไสว Branch Wealth Officer ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ฐีลดา สว่างไสว
Branch Wealth Officer ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 "เหตุผลที่ตัดสินใจศึกษาที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม" 
เพื่อต้องการต่อยอดในสายงาน และมั่นใจว่าที่นี่ให้ได้ทั้งประสบการณ์และความรู้

นักศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา การเงิน การลงทุน และการประกันภัย
view: 0 shares: