กิตติพงษ์ แก้วมา ธุรการ ฝ่ายพิธีการสินเชื่อ ธนาคารออมสิน (สำนักงานใหญ่)

 กิตติพงษ์  แก้วมา
ธุรการ ฝ่ายพิธีการสินเชื่อ ธนาคารออมสิน (สำนักงานใหญ่)

"เหตุผลที่ตัดสินใจศึกษาที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม"
     ทุกสิ่งอย่าง แบ่งได้เป็นสิ่งที่เราเข้าไปจัดการได้ กับสิ่งที่เราจัดการไม่ได้ เราก็แค่ทำสิ่งที่เราจัดการได้ให้ดีที่สุด ส่วนเรื่องที่เราจัดการไม่ได้ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราค่อยคิดแล้วหาแนวทางจัดการกับมัน ผมจึงเลือกหาทางจัดการ มาเรียน "MBA การจัดการองค์การสมัยใหม่" ที่ ม.ศรีปทุม 


นักศึกษาหลักสูตร 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการองค์การสมัยใหม่
view: 0 shares: