ข่าว/กิจกรรม

สานสัมพันธ์พี่น้องเชื่อมโยงธุรกิจ กับปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

สานสัมพันธ์พี่น้อง ปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต รหัส 01 ถึง 09 มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมร่วมแสดงความยินดีได้ตำแหน่งทางวิชาการท่านกับรองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต อู่อ้น และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ไทยมา ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพ

UploadImage


การรวมตัวพี่-น้อง คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้พบปะพูดคุยเชื่อมโยงธุรกิจ ถ้าธุรกิจเปรียบเสมือนต้นไม้ คอนเนคชั่น หรือเครือข่ายทางธุรกิจก็ไม่ต่างอะไรจากรากของต้นไม้ การบริหารจัดการที่ดีนั้นเป็นเพียงรากแก้วที่ให้ความมั่นคง สังเกตว่าพายุแรงๆ มาต้นไม้ที่ล้มส่วนใหญ่เป็นต้นไม้ที่ล้อมมาลงเป็นต้นใหญ่ๆ ต้นไม้นั้นถูกตัดรากแก้วออกไป แต่รากแก้วเพียงเส้นเดียวไม่ทำให้ต้นไม้เกิดความมั่นคงด้านน้ำและอาหารได้ รากแขนงที่แตกสาขาออกไปและยังมีรากฝอยแยกย่อยออกไปอีกต่างหากที่ทำให้ต้นไม้ใหญ่มีน้ำและแร่ธาตุหล่อเลี้ยงได้ ด้วยความที่แผ่กระจายออกไปยังพื้นที่กว้างใหญ่ย่อมไม่พลาดโอกาสเจอแหล่งน้ำแหล่งอาหาร ปีหน้าพบกันใหม่

 

view: 74 shares: