ผลงานและรางวัล

ดร.ปุญญภณ เทพประสิทธิ์ ศิษย์เก่าหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต รับรางวัล Thailand Top SMEs Award 2017.

ดร.ปุญญภณ เทพประสิทธิ์ ศิษย์เก่า หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
กรรมการบริหารบริษัทMVP Consultant วิจัยตลาดและที่ปรึกษาทางธุรกิจ และACK FOOD tech 
ได้รับรางวัล Thailand Top SMEs Award 2017. 


ไม่ขอเป็นที่ 1 ไม่ขอเด่น ไม่ขอดัง แต่ขอเป็นคนที่ลงมือทำเพื่อประเทศชาติ ดำเนินรอยตามพ่อหลวง ตามคำสอนของท่าน
รางวัล Thailand Top SMEs Award 2017 ด้าน Training & Development of The Year!!!
รางวัลแห่งชีวิต รางวัลที่ฝ่าฝันมาตลอด 8 ปีเต็ม กับตำแหน่งหัวเรือ MVP Consultant รางวัลที่ไม่เคยคิดว่าจะได้ เพราะคิดเพียงก้มหน้าลงมือทำและทำมันให้ดีที่สุด เป้าหมายเดียวที่วางไว้คือ ทำอย่างไรให้ประเทศไทยพัฒนา ทำอย่างไรที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการไทย ทำอย่างไรที่จะเห็น SMEs พัฒนาไปสู่เป้าหมายอย่างยั่งยืน ขอบพระคุณผู้ใหญ่ในบ้านเมือง รมต.กระทรวงอุตสาหกรรม SMEs Bank พี่ๆ นักข่าวสื่อมวลชน มหาวิทยาลัย และคณะกรรมผู้ตัดสินผลงาน ขอบพระคุณสำหรับรางวัลที่เตือนสติว่า เดินมาถุกทางแล้วและจงก้มหน้าทำมันต่อไป ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

view: 610 shares: