ผลงานและรางวัล

SPU ภูมิใจในตัวคุณปาจารีย์ เพิ่มเพียร รับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น 2560

SPU ภูมิใจในตัวคุณปาจารีย์  เพิ่มเพียร ศิษย์ปัจจุบันหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ได้รับรับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น 2560 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต3  วันที่ 16 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา
UploadImage
view: 462 shares: