ผลงานและรางวัล

คุณสุมาลี นาเมือง ศิษย์ปัจจุบันหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต เป็นแม่ตัวอย่าง 2559 จากสถานศึกษาเครือไทย-เทค

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีความภูมิใจในตัวคุณสุมาลี นาเมือง  ศิษย์ปัจจุบันหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ได้รับคัดเลือกให้เป็นแม่ตัวอย่าง 2559 จากสถานศึกษาเครือไทย-เทค
เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีของ
 
UploadImage
view: 327 shares: