ดร. สรายุทธ มหวลีรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. สยามสปอร์ตซินดิเคท 
ทำไมจึงมาเลือกเรียนที่นี้ 
ตรงกับความต้องการนำความรู้ไปพัฒนาตนเองในการทำงานจากเดิมที่คิดว่ารู้เยอะแล้วจากประสบการณ์ทำงานมานานแต่เมื่อได้มาศึกษาและได้รับความรู้จากคณาจารย์ทำให้พบว่ามีอีกหลายเรื่องที่เราสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุง/เสริมในการทำงานให้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
พูดถึงมหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีทีมคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ตรงมาสอน มีหลักสูตรที่น่าสนใจหลากหลายให้เลือกเรียนและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานได้ทันทีรวมถึงมีทีมงานคอยแนะนำและดูแลนักศึกษาที่ดี
ฝากถึงน้องๆ 
น้องๆที่กำลังหาที่เรียนที่มีความพร้อมทั้งคณาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษที่มีประสบการณ์ตรงกับหลักสูตรที่ต้องการเรียนพร้อมทั้งทีมงานที่คอยให้คำแนะนำเป็นอย่างดี เชิญมาสมัครที่ ม.ศรีปทุม ได้เลยครับฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงด้วยการลงมือทำอย่างจริงจังทันทีอย่ารีรอ
UploadImage
view: 0 shares: