กุลเชษฐ์ สุทธินพรัตนกุล Digital Marketing Manager บริษัท ไลอ้อน ประเทศไทย จำกัด

UploadImage
 
กุลเชษฐ์ สุทธินพรัตนกุล
ศิษย์เก่าหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาการตลาด
ปัจจุบันตำแหน่ง Digital Marketing Manager บริษัท ไลอ้อน ประเทศไทย จำกัด


สิ่งที่เรียนแล้วนำไปปรับใช้ในองค์กร
“หน้าที่การงานของผมในทุกวันนี้ ต้องเผชิญกับการแข่งขันในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นงานในด้านการผลิต การตลาด การบริหารด้านต้นทุน รวมถึงด้านการบริหารทรัพยากรด้านบุคคล การแข่งขันนี้ เป็นทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ ประสบการณ์ ความรู้ วิชาการที่ได้จากหลักสูตรนี้ ทำให้ผมสามารถนำไปพัฒนาใช้ได้กับชีวิตจริงอย่างได้ผลที่สุดครับ “

พูดถึงมหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตัดสินใจไม่ผิดที่เลือกเรียนที่นี่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นมหาวิทยาลัย ที่มีความโดดเด่นด้านวิชาการ ความรู้ ความสามารถของคณาจารย์ ที่มีอย่างแท้จริง ตลอดจนมีการปรับหลักสูตรให้ทันยุคทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพื่อนำมาใช้ในการประกอบอาชีพ และสิ่งที่แตกต่างจากที่อื่นคือ ได้เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง

ฝากถึงน้องๆ
จงเชื่อมั่นในสิ่งที่เรามุ่งหวังตั้งใจ และให้โอกาสตนเองด้วยกำลังใจที่เต็มเปี่ยม 
กำลังใจจากตัวเองยิ่งมีมากเท่าไร ความฝันของเราก็จะเป็นจริงมากเท่านั้น 
และถ้าหากผิดหวังเราก็จะลุกขึ้นสู้ใหม่ได้อย่างเข้มแข็ง สิ่งสำคัญคือ การศึกษาหาความรู้ เพื่อนำมาพัฒนาตนเอง

คำคมสั้นๆ
หนทางความสำเร็จ คือ การเรียนรู้และปรับปรุง
UploadImage
view: 652 shares: