เทพ สอนเจริญกุล เจ้าของบริษัท สอนเจริญกุล เฮาส์ จำกัดเทพ สอนเจริญกุล (เทพ)
เจ้าของบริษัท สอนเจริญกุล เฮาส์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ซื้อ ขาย รินโนเวท บ้านมือสอง ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล


"ในรั้ว ม.ศรีปทุม แห่งนี้ มีอะไรที่ได้มากกว่า
คำว่ามาเรียนแน่นอน สิ่งที่คุณได้กลับไป จะมีทั้งเหตุและผล "


ทำ ไมถึงเลือกธุรกิจนี้ สืบทอดจากธุรกิจครอบครัวและนำมาต่อยอดธุรกิจปรับปรุงจุดอ่อนสร้างจุดแข็ง ให้กับธุรกิจ สร้างกรอบและทิศทางที่เราถนัดพร้อมกับสร้างทีมงานให้รักในการปฏิบัติ หน้าที่อย่างเป็นระบบ ระเบียบมีแบบแผน

พูดถึง SPU ม.ศรีปทุม เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองที่ให้ความรู้ และทฤษฏีต่างๆ เป็นศูนย์แรก เปลี่ยน ความรู้ความสามารถหลากหลายอาชีพที่ได้มีโอกาสมาเรียนในสาขาเดียวกัน ทำให้มีวุฒิภาวะที่เข้มแข็งขึ้น สุขุมขึ้น รู้จักเป็นทั้งผู้ฟังที่ดีและเป็นผู้นำที่ดีได้เช่นกัน

ฝากถึงน้องๆ ที่สนใจจะเรียนปริญญาโท ในรั้ว ม.ศรีปทุม แห่งนี้ มีอะไรที่ได้มากกว่าคำว่ามาเรียนแน่นอน สิ่งที่คุณได้กลับไป จะมีทั้งเหตุและผล เพื่อกลับมาประยุกต์ใช้กับสายงานอาชีพนั้นๆ รวมถึงน้องๆ ที่ยังไม่มีประสบการณ์ก็ สามารถมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นหลังจากได้สำเร็จการศึกษาแล้ว
view: 0 shares: