ข่าว/กิจกรรม

CEO TALK#24 "สร้างโอกาสบนวิกฤติ คิดอย่างไร"

UploadImage
CEO TALK#24
GLOBAL CONNECTIVITY
SUCCESS MATRIX
HOW TO SUCCEED IN YOUR BUSINESS
 
สร้างโอกาสบนวิกฤติ "คิดอย่างไร"
 
ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์
กรรมการและรองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร BEAUTY BUFFET
 
วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2020
เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 3
อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
02 558 6888 ต่อ 3012
#sripatumuniversity
#ปริญญาโท #ปริญญาเอก
#สร้างมืออาชีพด้วยมืออาชีพ
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
view: 75 shares: