ข่าว/กิจกรรม

กำหนดการอบรมหลักสูตร "Digital Transformation for food processing industry" รุ่นที่ 2

UploadImage

ดาวน์โหลด
กำหนดการ Click
 
UploadImage

หมายเหตุ : กำหนดการอบรม (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ โควิด-19)
view: 81 shares: