ข่าว/กิจกรรม

"Technology availability for your learning" ปริญญาโท-เอก มหาวิทยาลัยศรีปทุม ก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำการเรียนออนไลน์ 100%

UploadImage
 
จากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
ทำให้รู้ว่า .... จริงๆแล้ว ระดับปริญญาโท-เอก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เราก็พร้อมจะเรียน
Online กันมานานแล้ว
 
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้มหาวิทยาลัยหลายแห่งต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนมาเป็น Online เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง ไม่ง่ายเลยที่ผู้สอนจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในทุกด้าน ซึ่งวิชาที่สอนเหมาะกับการเรียนการสอน Online อยู่แล้ว ประกอบกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมมีการ Support อย่างดี ให้คำแนะนำการใช้เครื่องมือต่างๆ เมื่อทุกอย่างพร้อม อะไรๆ ก็ดูง่ายขึ้น !!
 
UploadImage
 
“Technology availability for your learning
ความพร้อมของเทคโนโลยีสำหรับการเรียนรู้ของคุณ”


การเรียนรู้แบบออนไลน์เกิดขึ้นมานานแต่ยังไม่ได้รับความนิยมมากในสถาบันการศึกษา อันเนื่องจากเป็นความกังวลในเนื้อหาที่อาจจะไม่สามารถทำให้กระชับและเข้าใจง่าย แต่เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของระบบดิจิตัล ซึ่งทำให้คนทุกยุคทุกรุ่นในปัจจุบันรู้จักและเรียนรู้ได้อย่างไม่ยาก จึงเป็นโอกาสของคนในปัจจุบันที่กำลังเข้าสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning) ที่ตอบโจทย์คนหลายรุ่นได้อย่างน่าสนใจ เทคโนโลยีที่ทำให้คนสมัยนี้นิยมชมชอบมาก คือ กูเกิล (google) ที่สามารถลดข้อจำกัดการเรียนรู้ออนไลน์ได้อย่างน่าทึ่งและอัศจรรย์ จนสามารถทำให้มนุษย์คุ้นเคยกับเทคโนโลยีนี้โดยไม่รู้ตัว สิ่งที่สามารถทำให้คนเข้าถึงเทคโนโลยีนี้ได้ง่ายคือความง่ายในการสืบค้นข้อมูลที่สามารถตอบโจทย์คนยุคนี้ได้อย่างลงตัวจากผลพวงของการสืบค้นจากกูเกิลจึงเป็นโอกาสของสถาบันการศึกษาที่จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ของการเรียนการสอนในห้องเรียนจากเป็น passive learning ให้มาเป็น active learning ซึ่งรูปแบบการเรียนแบบนี้จะทำให้นักศึกษากระตือรือร้นและสามารถจัดการกับเวลาของตัวเองได้รวมถึงสามารถทบทวนบทเรียนได้อย่างไม่มีขีดจำกัดในวันที่ตนเองไม่มีความพร้อมในการเรียนรู้ และลดความกังวลในกรณีที่มีคำถามแต่ไม่กล้าที่จะยกมือถามในห้องเรียน การเรียนรู้รูปแบบนี้จะเสริมสร้างให้นักศึกษาสามารถบริหารจัดการตนเองและเป็นผู้ใหญ่ รับผิดขอบและจัดการตนเองได้เข้ากับยุคสมัยของวิกฤติโควิท 19 (COVID-19)

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เล็งเห็นประโยชน์ของนักศึกษาที่จะได้รับจึงได้ออกแบบการเรียนออนไลน์ในระดับมหาบัณฑิตผสมผสานกับเทคโนโลยีที่เราคุ้นเคย เช่น Line, Facebook, Zoom, Google Meet และอื่นๆ อีกมากมายเพื่อท้าทายคนรุ่นใหม่


บทความโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลุบล ศิวบวรวัฒนา
อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต, หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
และผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ
 
UploadImage


 
UploadImage
view: 54 shares: