ผลงานและรางวัล

นางสาวชนากานต์ ชัยศรี ศิษย์เก่าหลักสูตรการจัดการองค์การสมัยใหม่มหาบัณฑิต รับเกียรติบัตร "แม่พระในดวงใจ 2562 สตรีผู้เสียลสละทดแทนคุณแผ่นดิน"

UploadImage
UploadImage

UploadImage

UploadImage
view: 26 shares: