ข่าว/กิจกรรม

ม.ศรีปทุม เปิดให้ผู้สำเร็จการศึกษา ป.โท-เอก แจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 - 2561

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำหนดให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก แจ้งความจำนงเพื่อเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2560 – 2561

แจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีฯ   25 ธันวาคม 2562 - 20 มกราคม 2563
http://staffscms.spu.ac.th/graduate/graduatemain.cfm
พิธีฝึกซ้อม                      วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีประสาทปริญญาบัตร      วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563
ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.    
 
หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้เดินทางร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาเป็นจำนวนมาก เพื่อความสะดวกและบรรเทาปัญหาการจราจรในวันเดินทาง ขอความกรุณาเดินทางโดยใช้รถสาธารณะ
 
สอบถาม โทร.  0 2579 1111   สำนักงานทะเบียน ต่อ 1362 และ 1364  สำนักงานประชาสัมพันธ์ ต่อ 1002, 1125
view: 54 shares: