ข่าว/กิจกรรม

รับน้อง ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยศรีปทุมกำหนดการเดินทาง
“สัมมนานอกสถานที่ระดับบัณฑิตศึกษา แก่นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562”
วัน เสาร์-อาทิตย์ ที่ 28-29 กันยายน 2562 (2 วัน 1 คืน)
Oakwood Hotel & Residence Sri Racha


วันเสาร์ ที่ 28 กันยายน 2562
06.30 น.            จุดนัดพบ หน้าลานหูกวาง
07.00 น.            ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม สู่ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
10.30 น.            กิจกรรม กับ โครงการ CSR/USR  ณ สถานที่ศึกษาดูงาน/เดินทางสู่ที่พัก
12.30 น.            รับประทานอาหารกลางวัน (ที่โรงแรม)
13.30 น.            Team Building Part l “สร้างทีม และกิจกรรมสานสัมพันธ์”
16.00 น.            พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ Oakwood Hotel & Residence Sri Racha


UploadImage
18.00 น.            รับประทานอาหารเย็น และ Team Building Part ll “สร้างทีม สร้างเครือข่ายบัณฑิตศึกษา”
NEON PARTY & MEMORY NIGHT IN SRI RACHA (พบกับกิจกรรมการแสดง และ ชิงเงินรางวัลมากมาย)
22.00 น.            พักผ่อนตามอัธยาศัยวันอาทิตย์ 29 กันยายน 2562 (ศรีราชา-กรุงเทพมหานคร)
07.30 น.            รับประทานอาหารเช้า
09.30 น.            กิจกรรมแยกหลักสูตร
11.30 น.            รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.            ออกเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร (มหาวิทยาลัยศรีปทุม) ระหว่างทางให้ท่านได้แวะซื้อของฝาก
16.30 น.            เดินทางกลับถึงมหาวิทยาลัยศรีปทุมโดยสวัสดิภาพ

Theme  “NEON PARTY” 
สิ่งที่ควรนำติดตัว ยาประจำตัว / กล้องถ่ายรูป / รองเท้าสวมสบาย / หมวก / ของใช้ส่วนตัว / ฯลฯ
UploadImage
 
view: 120 shares: