ข่าว/กิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม "Digital Transformation for food processing industry"

UploadImage
 
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
หลักสูตร "พลิกโฉมอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารด้วยแนวคิดดิจิทัล"
(Digital Transformation for food processing industry) 
ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต
ตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree)
 UploadImage
view: 87 shares: