ข่าว/กิจกรรม

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562

UploadImage
"ยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่ '62"
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562
วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00-17.30 น. 
ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ (อาคาร 1 ชั้น 5) มหาวิทยาลัยศรีปทุม


UploadImage
**นักศึกษาใหม่ ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม คลิก

UploadImage
view: 852 shares: