ข่าว/กิจกรรม

6 กฎของการทำธุรกิจให้สำเร็จ CEO TALK#15 เจ้าของธุรกิจ เฮียนพ..หมูปิ้ง 100 ล้าน

UploadImage

CEO TALK#15 แรงบันดาลใจสร้างธุรกิจ...จากร้อยสู่ล้าน เฮียนพ..หมูปิ้ง 100 ล้าน
6 กฎของการทำธุรกิจให้สำเร็จ
1.อย่าเชื่อกระแส
2.รู้จริงเรื่องธุรกิจคุณ
3.ต่อยอด
4.แรงงาน
5.เทคโนโลยี
6.เงินทุน
-------
"ไม่มีใครทำให้คุณรวยได้ ถ้าคุณไม่อยากรวย
ไม่มีใครทำให้คุณจนได้ ถ้าคุณไม่ยอมจน"

CEO
คุณชวพจน์ ชูหิรัญ 
เจ้าของธุรกิจ เฮียนพ..หมูปิ้ง 100 ล้าน


วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เปิดห้องเรียนพิเศษ สำหรับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป 
เชิญมาเปิดมุมมองใหม่ๆ แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ให้คนรุ่นใหม่ที่มีไฟ 
​ติดอาวุธทางความคิด ก้าวทันความเสี่ยง และมองเห็นโอกาสทางธุรกิจ
"เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง"
HOW TO
SUCCEED IN YOUR BUSINESS
แรงบันดาลใจ
สร้างธุรกิจ...จากร้อยสู่ล้าน

คุณชวพจน์ ชูหิรัญ 
เจ้าของธุรกิจ เฮียนพ..หมูปิ้ง 100 ล้าน

view: 139 shares: