ข่าว/กิจกรรม

ชีวิตคู่ มาจากความเหมือนกัน หรือ ความแตกต่างกัน? by รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ SPU

UploadImage

ชีวิตคู่ มาจากความเหมือนกัน หรือ ความแตกต่างกัน?
ถ้ามาจากความแตกต่างกัน กลยุทธ์เป็นเรื่องสำคัญ

An elevated view of a girl's hand drawing the family and house with colored pencil on drawing paper Free Photo

หลายคู่ที่ผมสอบถาม ชีวิตคู่มาจากความแตกต่างกัน
เช่น ฝ่ายหญิงเป็นคนพูด ในขณะที่ฝ่ายชายเป็นคนไม่ค่อยพูด 
หรือ ฝ่ายหญิงเป็นคนทำอะไรเร็ว ส่วนฝ่ายชายเป็นคนทำอะไรช้า เป็นต้น
คงมีน้อยคู่ที่มาจากความเหมือนกัน 
พอชีวิตคู่มาจากความแตกต่างกัน 
หลายครั้งจึงมักเกิดความเห็นไม่ตรงกัน
จนนำไปสู่ปัญหาความขัดแย้งกันบ่อยครั้งในชีวิตคู่ 
Young parents lie with their son on the bed Free Photo
 
ผมเคยถามลูกศิษย์ว่า 
เร็ว กับ ช้า อะไรเป็นจุดแข็ง อะไรเป็นจุดอ่อน


ลูกศิษย์คนหนึ่งตอบว่า 
ช้าเป็นจุดแข็ง ส่วนเร็วเป็นจุดอ่อน 
เพราะช้าทำให้มีเวลา ค่อยคิด 
ค่อยอ่าน เกิดความรอบคอบ ระมัดระวัง
ซึ่งลูกศิษย์คนนี้ทำงานอยู่ในหน่วยงานราชการ 
ในขณะที่ลูกศิษย์อีกคนหนึ่งตอบว่า 
เร็วเป็นจุดแข็ง ส่วนช้าเป็นจุดอ่อน 
เพราะยุคนี้ แข่งขันกัน ติดต่อกับลูกค้า 
ชักช้า อึดอาด ไม่ทันกิน ไม่ทันคู่แข่ง 
ซึ่งลูกศิษย์คนนี้ทำงานเป็นผู้ประกอบการ

สำหรับผม ผมคิดว่า ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ 
ว่าสถานการณ์นั้นเป็นอย่างไร 
บางสถานการณ์ ช้าดีกว่า บางสถานการณ์ เร็วดีกว่า
สำคัญต้องอ่านให้ออก
เช่น ถ้าสถานการณ์นั้นเป็นเรื่องเงิน 
ช้า เป็น จุดแข็ง เร็ว เป็น จุดอ่อน 
เพราะ สถานการณ์แบบนี้ทำช้าดีกว่า ค่อยคิด ค่อยอ่าน ค่อยทำ ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง 
ถ้าเร็ว เร่งรีบ อาจเกิดความผิดพลาด เสียหายได้  
ถ้าสถานการณ์นั้นเป็นเรื่องลูกค้า 
ที่มีการแข่งขันกันสูง หรือ เป็นเรื่องที่ต้องเร่งรีบ ไปให้ทันเวลา  
เร็ว เป็น จุดแข็ง ช้า เป็น จุดอ่อน 
เพราะ สถานการณ์แบบนี้ เร็วจะได้เปรียบกว่า

UploadImage
ในเรื่องกลยุทธ์ ดังคำกล่าวของซุนวู นักยุทธศาสตร์จีนที่ว่า 
“รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง”
ดังนั้น ชีวิตคู่ นอกจากที่เราจะต้องรู้จักตัวเราเองเป็นอย่างดีแล้ว 
เราจะต้องศึกษาจนรู้ถึงนิสัยใจคอ ชอบอะไร
ไม่ชอบอะไรในคู่ของเราเป็นอย่างดีอีกด้วย 
อะไรเป็นจุดแข็ง อะไรเป็นจุดอ่อนของคู่เราและตัวเรา 
เพื่อหากลยุทธ์ที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ นำมาใช้

กลยุทธ์ ควรใช้จุดแข็งของแต่ละฝ่ายให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน
ทำอย่างไรให้ชีวิตคู่ที่มาจากความแตกต่างกัน 
เสริมซึ่งกันและกัน 
เช่น เรื่องเงิน ให้คนช้าแต่ระมัดระวัง รอบคอบทำ 
เรื่องที่ต้องเร่งรีบ ให้คนเร็วทำ 
เกิดประโยชน์ร่วมกันต่อครอบครัว เป็นต้น
Nobody Perfect
ไม่มีใคร สมบูรณ์พร้อม หรือดีไปซะทุกอย่าง
หรือไม่มีใคร ไม่ดีไปซะทุกอย่าง
สำคัญ คือ ต้องควานหาจุดดี 
หรือจุดแข็งของแต่ละฝ่ายให้เจอ
โดยไม่ไปขยายข้อไม่ดี หรือจุดอ่อนของแต่ละฝ่าย 
ยอมรับจุดอ่อนซึ่งกันและกันด้วยความเข้าใจ
เพื่อลดความขัดแย้งที่มีต่อกัน 
ใช้ความรักโอบกอดชีวิตคู่ ครอบครัวเอาไว้ 
จะได้จับมือกันไปจนตราบนานเท่านานนะครับ

ผู้เขียน รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ
UploadImage
 
view: 104 shares: