ข่าว/กิจกรรม

10 ข้อคิดปั้นแบรนด์อารียา ครองใจลูกค้า คุณวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี CEO TALK byspu

UploadImage
10 ข้อคิดปั้นแบรนด์อารียา ครองใจลูกค้า  คุณวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี CEO TALK byspu

1.ไม่หยุดคิด
2.ทำให้ดีที่สุดในโอกาสที่ได้รับ
3. รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด
4. คุณภาพมาจากทุกองค์ประกอบ
5. ต้องกล้าเสี่ยงแต่ต้องคิดให้รอบด้าน
6. กล้านำเสนอเพื่อประโยชน์ของลูกค้า
7. ทีมงานที่เป็นส่วนสำคัญในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย
8. การทำงานที่มีความสุขและการสร้าง inspiration ให้ทีม เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้สิ่งอื่น
9. การได้รับการสนับสนุนในการทำงาน เช่นการสร้าง town hall แบรนด์อารียาคาเฟ่ปลูกผักปลอดสารเพื่อให้พนักงานบริโภค
10. พนักงานคือทรัพย์สินที่มีค่า เพราะเค้าจะสามารถนำเสนอผ่านความสุขสู่ลูกค้า Areeya way ออกแบบความคิดที่มีตัวตน

คุณวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

UploadImage
ได้มาแบ่งปันประสบการณ์ ดีๆ
ให้แก่นักศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ระดับปริญญาโท-เอกและได้ เปิดห้องเรียนพิเศษ สำหรับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป 
เพื่อเปิดมุมมองใหม่ๆ แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ให้คนรุ่นใหม่ที่มีไฟ 
​ติดอาวุธทางความคิด ก้าวทันความเสี่ยง และมองเห็นโอกาสทางธุรกิจ
"เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง"
ภายได้โครงการ CEO TALK byspu  
HOW TO
SUCCEED IN YOUR BUSINESS

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562
เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้อง AUDITORIUM 1 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

สรุปเนื้อหาโดย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลุบล ศิวบวรวัฒนา 
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ
---------------
#วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ
#สร้างมืออาชีพ..ด้วยมืออาชีพ
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม
#เรียนกับตัวจริง..ประสบการณ์จริง
view: 104 shares: