ข่าว/กิจกรรม

CEO TALK#17 HOW TO SUCCEED IN YOUR BUSINESS _BEAUTY

UploadImage
UploadImage

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เปิดห้องเรียนพิเศษ สำหรับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป 
เชิญมาเปิดมุมมองใหม่ๆ แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ให้คนรุ่นใหม่ที่มีไฟ 
​ติดอาวุธทางความคิด ก้าวทันความเสี่ยง และมองเห็นโอกาสทางธุรกิจ
"เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง"
HOW TO
SUCCEED IN YOUR BUSINESS
BEAUTY

CEO : นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)
---------------------
วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562
เวลา 13.00-16.00 น.

ห้อง AUDITORIUM 1 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง คลิก
https://forms.gle/FNREAJCFjLUkF6858

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
02 558 6888 ต่อ 3000, 3012 

 
view: 454 shares: