ข่าว/กิจกรรม

CEO TALK#16 DIGITAL MARKETING 2019

UploadImage
UploadImage

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เปิดห้องเรียนพิเศษ สำหรับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป 
เชิญมาเปิดมุมมองใหม่ๆ แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ให้คนรุ่นใหม่ที่มีไฟ 
​ติดอาวุธทางความคิด ก้าวทันความเสี่ยง และมองเห็นโอกาสทางธุรกิจ
"เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง"
HOW TO
SUCCEED IN YOUR BUSINESS
"DIGITAL
MARKETING 2019"


คุณพงศธร  จิรนันท์ธวัช
ขายของออนไลน์ยอดขายมากกว่า 60 ล้านบาท ใน 1 ปี
---------------------
วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562
เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้อง AUDITORIUM 1 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม


ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง คลิก
https://forms.gle/FNREAJCFjLUkF6858


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
02 558 6888 ต่อ 3000, 3012

 
view: 468 shares: