ข่าว/กิจกรรม

CEO TALK#15 แรงบันดาลใจสร้างธุรกิจ...จากร้อยสู่ล้าน เฮียนพ..หมูปิ้ง 100 ล้าน

UploadImage
UploadImage
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เปิดห้องเรียนพิเศษ สำหรับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป 
เชิญมาเปิดมุมมองใหม่ๆ แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ให้คนรุ่นใหม่ที่มีไฟ 
​ติดอาวุธทางความคิด ก้าวทันความเสี่ยง และมองเห็นโอกาสทางธุรกิจ
"เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง"
HOW TO
SUCCEED IN YOUR BUSINESS
แรงบันดาลใจ
สร้างธุรกิจ...จากร้อยสู่ล้าน

คุณชวพจน์ ชูหิรัญ 
เจ้าของธุรกิจ เฮียนพ..หมูปิ้ง 100 ล้าน
---------------------
วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562
เวลา 13.00-16.00 น. 
ห้อง AUDITORIUM 1 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม


ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง คลิก
https://forms.gle/FNREAJCFjLUkF6858


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
02 558 6888 ต่อ 3000, 3012
view: 176 shares: