ข่าว/กิจกรรม

CEO TALK#14 เปิดอาณาจักรยนตรกรรม..NEW LOOK อมร กรุ๊ป

UploadImage
UploadImage

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เปิดห้องเรียนพิเศษ สำหรับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป 
เชิญมาเปิดมุมมองใหม่ๆ แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ให้คนรุ่นใหม่ที่มีไฟ 
​ติดอาวุธทางความคิด ก้าวทันความเสี่ยง และมองเห็นโอกาสทางธุรกิจ
"เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง"
HOW TO
SUCCEED IN YOUR BUSINESS
"เปิดอาณาจักรยนตรกรรม

N E W   L O O K “อมร กรุ๊ป”"

คุณวรรณภา ตั้งบรรยงค์ 
ประธานบอร์ดบริหารอมรกรุ๊ป
และ DEALER PRINCIPLE BMW
บริษัท อมร เพรสทีจ จำกัด 
---------------------

วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562
เวลา 13.00-16.00 น.
ห้อง AUDITORIUM 2 ชั้น 14  อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
---------------------
 
ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง คลิก
 https://forms.gle/FNREAJCFjLUkF6858


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
02 558 6888 ต่อ 3000, 3012
view: 436 shares: