ข่าว/กิจกรรม

CEO TALK#13 กลยุทธ์ธุรกิจ..พิชิตผู้นำด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

UploadImage
UploadImage

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เปิดห้องเรียนพิเศษ สำหรับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป 
เชิญมาเปิดมุมมองใหม่ๆ แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ให้คนรุ่นใหม่ที่มีไฟ 
​ติดอาวุธทางความคิด ก้าวทันความเสี่ยง และมองเห็นโอกาสทางธุรกิจ
"เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง"
HOW TO
SUCCEED IN YOUR BUSINESS
"กลยุทธ์ธุรกิจ..
พิชิตผู้นำด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ"


คุณทรงพล พรมภิพลกุล
กรรมการผู้จัดการ 
World United Logistics (Thailand) Co,. Ltd.
---------------------

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562
เวลา 13.00-16.00 น .
ห้อง AUDITORIUM 2 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
---------------------


ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง คลิก
https://forms.gle/p9QSGz5yGed66oQL7

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
02 558 6888 ต่อ 3000, 3012

 
view: 159 shares: