ข่าว/กิจกรรม

CEO TALK#12 ครีเอทฝัน...ปั้นแบรนด์อารียา

UploadImage
UploadImage


วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เปิดห้องเรียนพิเศษ สำหรับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป 
เชิญมาเปิดมุมมองใหม่ๆ แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ให้คนรุ่นใหม่ที่มีไฟ 
​ติดอาวุธทางความคิด ก้าวทันความเสี่ยง และมองเห็นโอกาสทางธุรกิจ
"เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง"

HOW TO
SUCCEED IN YOUR BUSINESS

"ครีเอทฝัน...ปั้นแบรนด์อารียา"
คุณวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
---------------------
วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562
เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้อง AUDITORIUM 1  ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 


ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง คลิก
https://forms.gle/FNREAJCFjLUkF6858

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
02 558 6888 ต่อ 3000, 3012 

view: 172 shares: