ข่าว/กิจกรรม

CEO TALK#10 "การตลาดสำหรับภาครัฐ" : คุณวิชัย โภชนกิจ (อธิบดีกรมการค้าภายใน)

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เปิดห้องเรียนพิเศษ ​CEO TALK#10 "การตลาดสำหรับภาครัฐ"
วันเสาร์ที่​ 9​ มีนาคม​ 2562​ เวลา​ 08.30​ -​ 12.00​ น.​
วิทยากรโดย​ คุณวิชัย โภชนกิจ (อธิบดีกรมการค้าภายใน)
ณ ห้องเธียเตอร์ชั้น​ ชั้น 3​ อาคาร​ 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11)
​ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
------
#WeLoveSPU
#GraduateCollegeOfManagement
#sripatumuniversity
#WeCreateProfessionalsByProfessionals
#สร้างมืออาชีพด้วยมืออาชีพ
view: 91 shares: