ข่าว/กิจกรรม

CEO TALK #11 นโยบายทางการศึกษา และการบริหารจัดการศึกษาตามแนวคิด THAILAND 4.0 : รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์

UploadImage

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เปิดห้องเรียนพิเศษ สำหรับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป
เชิญมาเปิดมุมมองใหม่ๆ ติดอาวุธทางความคิด ก้าวทันความเสี่ยง และมองเห็นโอกาสทางธุรกิจ

"เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง"
 

CEO TALK #11 byspu
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ
"นโยบายทางการศึกษา และการบริหารจัดการศึกษาตามแนวคิด THAILAND 4.0"
-----
รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562
เวลา 09.00-12.00 น.

ณ ห้อง 12A02 ชั้น 12A อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง คลิก
https://forms.gle/p9QSGz5yGed66oQL7

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
02 558 6888 ต่อ 3001 
www.spu.ac.th
----------------
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
ระดับปริญญาโท-เอก สมัครและลงทะเบียน
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
รับทุนการศึกษาสูงสุด 20,000 บาท
#วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ
#สร้างมืออาชีพ..ด้วยมืออาชีพ
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม
#เรียนกับตัวจริง..ประสบการณ์จริง

 
 
view: 141 shares: