ข่าว/กิจกรรม

กีฬาสานสัมพันธ์ระดับบัณฑิตศึกษา GCM. Vs LAW.

UploadImage


วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ร่วมกับคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562
วันอาทิตย์ ที่ 21 เมษายน 2562 
เวลา 12.30-22.30 น.

ณ ศูนย์กีฬาในร่ม ตึก 9 ชั้น12 อาคาร 30 ปี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 
 ส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
 1. เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมความสัมพันธ์ ความสามัคคี ระหว่าง คณาจารย์ นักศึกษา ด้วยการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา
 2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรทั้ง 2 หน่วยงานให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
 3. เพื่อให้ความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

Caucasian woman stretching before exercise
 ประเภทแข่งขันกีฬา
การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ประกอบด้วย 4 ชนิดกีฬา 10 รายการดังนี้
 1. แชร์บอล ชาย/หญิง         ผู้เล่น ชาย/หญิง 11 คน (จำนวน 11 คน)
 2. บาสเกตบอล ชาย – หญิง ผู้เล่น ชาย 6 คน หญิง 6 คน (จำนวนทั้งสิ้น 12 คน)
 3. ฟุตซอลชาย 7 คน          ผู้เล่น ชาย 11 คน (จำนวนทั้งสิ้น 11 คน)
 4. กีฬาฮาเฮ มี 7 รายการ
  1. วิ่งผลัดสามคนสามขา ชาย 5 คน หญิง 5 คน (จำนวนทั้งสิ้น 20คน/ทีม) 10 คะแนน
  2. วิ่งเปรี้ยว ชาย 10 คน หญิง 10 คน (จำนวนทั้งสิ้น 20คน,10คน/ทีม) 10 คะแนน
  3. ชักกะเย่อ ผสมชาย/หญิง 15 คน (จำนวนทั้งสิ้น 15คน/ทีม) 10 คะแนน
  4. วิ่งผลัดฮูล่าฮูป ผสมชาย/หญิง 10 คน (จำวนทั้งสิ้น 10คน/ทีม) 10 คะแนน
  5. ลำเลียงฟิตบอล ชาย 10 คน หญิง 10 คน (จำนวนทั้งสิ้น 20คน,10คน/ทีม) 10 คะแนน
  6. ห่วงหรรษา ผสมชาย/หญิง 15 คน (จำนวนทั้งสิ้น 15คน/ทีม) 10 คะแนน
  7. เชียร์ลีดเดอร์ ผสมชาย/หญิง 10 คนขึ้นไป (จำนวนทั้งสิ้น 10+ คน) 20 คะแนน                                     
   
UploadImage


ประเภทรางวัล
 1. รางวัลชนะ เริศ ฟุตซอล / รางวัลชมเชยฟุตซอล
 2. รางวัลชนะ เริศ วอลเลย์บอล ชาย / รางวัลชมเชย วอลเลย์บอล ชาย
 3. รางวัลชนะ เริศ วอลเลย์บอล หญิง / รางวัลชมเชย วอลเลย์บอล หญิง
 4. รางวัลชนะ เริศ แชร์บอล ชาย / รางวัลชมเชย แชร์บอล ชาย
 5. รางวัลชนะ เริศ แชร์บอล หญิง / รางวัลชมเชย แชร์บอล หญิง
 6. รางวัลชนะ เริศ เชียร์ลีดเดอร์
 7. รางวัลชนะ เริศ ขบวนสวยงาม
 8. รางวัล ความเป็น เริศ (คะแนนสะสมเล่นเกมส์)


กำหนดการ ดาวน์โหลดคลิกUploadImage

view: 89 shares: