พันตำรวจเอก ดร. ชยุต มารยาทตร์ ​รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1

พันตำรวจเอก ดร. ชยุต มารยาทตร์
รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1
ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2560
รางวัล “เพชรแผ่นดินไทย” สาขาผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ดีเด่น
โล่รางวัลเชิดชูเกียรติ สาขาผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ประเภทสอบสวนดีเด่น

“ผมศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ก่อนมาเรียนผมได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งว่า หลักสูตรปริญญาเอกที่นี่ดี และ มีคุณภาพ เมื่อผมเข้ามาเรียนแล้วจึงยอมรับว่าเป็นความจริง อาจารย์ผู้สอนทุกท่านมีคุณวุฒิและประสบการณ์ระดับชาติ ท่านเอาใจใส่ดูแลนักศึกษาทุกคนเป็นอย่างดี ผมเองทำงานและเรียนไปด้วย นับว่าหนักเอาการอยู่ แต่ด้วยการติดตามและให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง  ตอนนี้ผมเรียนจบแล้วครับ อยากให้พี่ๆ น้องๆ 
และเพื่อนข้าราชการตำรวจมาเรียนบ้างครับ
view: 0 shares: