ข่าว/กิจกรรม

โครงการรณรงค์ "ร้อยความดีศรีปทุม"

โครงการกิจกรรมร้อยความดีศรีปทุม เป็นโครงการหนึ่งที่จัดขึ้นในรายวิชา HUM 120 วัตถุประสงค์ของโครงการต้องการให้นักศึกษาที่เรียนในรายวิชานี้มีความรับผิดชอบต่อสังคม ลักษณะของโครงการจะเป็นการจัดกิจกรรมรณรงค์ของนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน เช่น ปัญหาความรุนแรงทางสังคม ปัญหาการท้องก่อนวัยเรียน ปัญหายาเสพย์ติด ปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการแบ่งปันช่วยเหลือสังคมด้วยไม่ว่าจะเป็นการบริจาคสิ่งของ หรือการหารายได้ช่วยเหลือมูลนิธิต่างๆ เป็นต้น โดยสื่อออกมาเป็นกิจกรรมรณรงค์แบบต่างๆ
view: 913 shares: