สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

ประวัติสำนักวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุมจัดตั้งขึ้นตามมติของสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2541 ในชื่อ “ศูนย์วิชาการศึกษาทั่วไป” และ เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป” เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 มีการปฏิบัติงานเทียบเท่าคณะวิชา มีหน้าที่ดำเนินการและบริหารจัดการเกี่ยวกับวิชาศึกษาทั่วไปโดยเฉพาะ แบ่งออกเป็น 3 หมวดวิชา กับ 1 สำนักงาน คือ 1.หมวดวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ...

+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

SPU NEWS

สาขาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ...

ม.ศรีปทุม จัดพิธีวางพานพุ่มเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ...

ร่วมยินดี! ผศ.ดร.โสภณ เจริญ ...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ...

สาขาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ...

อาจารย์หลี่ จุน หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ...

วิทยาลัยอาชีวศึกษา พระนครศรีอยุธยา ...

จบลงไปเป็นที่เรียบร้อย สำหรับโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมบริการ ...

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ...

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPUIC) จัดเวทีกิจกรรม ...

CALENDAR

สาขาที่เปิดสอน

เครือข่าย