สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

ประวัติสำนักวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุมจัดตั้งขึ้นตามมติของสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2541 ในชื่อ “ศูนย์วิชาการศึกษาทั่วไป” และ เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป” เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 มีการปฏิบัติงานเทียบเท่าคณะวิชา มีหน้าที่ดำเนินการและบริหารจัดการเกี่ยวกับวิชาศึกษาทั่วไปโดยเฉพาะ แบ่งออกเป็น 3 หมวดวิชา กับ 1 สำนักงาน คือ 1.หมวดวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ...

+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

SPU NEWS

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ...

5 ธันวาคม 2564 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ...

SPUIC จับมือ กัลยาณมิตร ร่วมบุญผ้าป่าการศึกษา ...

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม(SPUIC) จัดโครงการ ...

บริการวิชาการ! ศูนย์ S...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา ผู้อำนวยศูนย์นวัตกรรมการสร้างสรรค์และบ่มเพาะธุรกิจ(SBIC) ...

เรียนรู้ในแบบ LSC SPU! Coaching ...

สุดปัง! Final Project ว.โลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุม Coaching ...

บทความ: 3 นวัตกรรมใหม่ ที่จะเกิดขึ้นในยุคของ ...

วันนี้มีบทความดีๆ​ ที่อยากให้ทุกท่านได้อ่าน​ The Movement ...

ปัจฉิมนิเทศออนไลน์ นักศึกษาบัญชีดิจิทัล ...

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ...

CALENDAR

สาขาที่เปิดสอน

เครือข่าย