สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

ประวัติสำนักวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุมจัดตั้งขึ้นตามมติของสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2541 ในชื่อ “ศูนย์วิชาการศึกษาทั่วไป” และ เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป” เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 มีการปฏิบัติงานเทียบเท่าคณะวิชา มีหน้าที่ดำเนินการและบริหารจัดการเกี่ยวกับวิชาศึกษาทั่วไปโดยเฉพาะ แบ่งออกเป็น 3 หมวดวิชา กับ 1 สำนักงาน คือ 1.หมวดวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ...

+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

SPU NEWS

ชวนมาอ่าน! วารสาร SPU NEWS ...

ชวนมาอ่าน! วารสาร SPU NEWS @ JAN-FEB 2020 ฉบับ #เต็กสุดขอบ ...

ตามรอยบ้านดินของ “พ่อ” กับเด็กสถาปัตย์ ...

“สถาปัตย์ บ้านดิน” จากก้อนดิน สู่สถาปัตยกรรมธรรมชาติ ...

นิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม จับมือ ...

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ...

วิศวฯ ม.ศรีปทุม จับมือ ภาคอุตสาหกรรม ...

คุณกลชาญ ฉายากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไตร-เอ็น โซลูชั่น ...

ศิษย์มีครู! พิธีครอบครูช่าง ...

วันนี้(21 ก.พ.) คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ...

ทีมคณาจารย์คุณภาพ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ...

ผศ.จิโรจน์ จริตควร หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ...

CALENDAR

สาขาที่เปิดสอน

เครือข่าย