สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

ประวัติสำนักวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุมจัดตั้งขึ้นตามมติของสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2541 ในชื่อ “ศูนย์วิชาการศึกษาทั่วไป” และ เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป” เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 มีการปฏิบัติงานเทียบเท่าคณะวิชา มีหน้าที่ดำเนินการและบริหารจัดการเกี่ยวกับวิชาศึกษาทั่วไปโดยเฉพาะ แบ่งออกเป็น 3 หมวดวิชา กับ 1 สำนักงาน คือ 1.หมวดวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ...

+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

SPU NEWS

ตอกย้ำผู้นำด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา!ม.ศรีปทุม ...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้ความสำคัญกับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ...

พี่สอนน้อง! เด็กไอที ม.ศรีปทุม ...

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ...

International Education Fair ...

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมงาน Internatio...

"การทำนายอนาคตที่แม่นยำที่สุดคือการลงมือทำ" ...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ...

พบกันครั้งแรก !! 22 ทีมที่ผ่านเข้ารอบการแข่งขัน ...

อาจารย์ธีรบูลย์ ฉลองมณีรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ...

๑๗ กรกฎาคมนี้ เชิญร่วมงานพิธีกตเวทิตาคุณ ...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญร่วมงานพิธีกตเวทิตาคุณ รำลึก ...

CALENDAR

สาขาที่เปิดสอน

เครือข่าย