อ.พันธ์ ธีระพันธ์ ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ กิจกรรม “ฉายหนัง” ของเด็กฟิล์ม SPU

 อาจารย์พันธ์ ธีระพันธ์ ชนาพรรณ 


ผู้อยู่ เบื้องหลัง ความสำเร็จกิจกรรม ฉายหนัง

ของเด็กฟิล์ม SPU