WE BELIEVE IN YOU "เพราะเราเชื่อมั่น ในศักยภาพนักศึกษาทุกคน"

ยินดีต้อนรับ #DEK65 ทุกคน

สู่รั้ว " มหาวิทยาลัยศรีปทุม "


.... ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน ....
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

----------------------------------------------------------------------

สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับ Freshy 65 ทุกคน เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ด้วยความยินดี  มหาวิทยาลัยศรีปทุมของเราจัดตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2513 ปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ 52 ปีแห่งการก่อตั้ง โดย ดร.สุข พุคยาภรณ์  ท่านมีปณิธานการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ว่า “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ”   และได้รับการพระราชทานนามจาก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ “สมเด็จย่า” ว่า ศรีปทุม ซึ่งหมายถึง บ่อเกิดแห่งวิชาที่เบิกบานดังเช่น ดอกบัว  เราจึงอยากให้ Freshy SPU ทุกๆคน ได้ใช้ชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัยอย่างคุ้มค่า เรียนรู้วิชาการควบคู่กับวิชาชีวิต อย่างมีความสุขตลอด 4 ปี
 
ปริญญาใบเบิกทาง
สู่.... " ความสำเร็จ "


การก้าวออกมาจากความเป็นเด็กมัธยม สู่การเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยนั้น ทุกคนจะต้องเจอเรื่องราวใหม่ๆ จะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรอบตัว ไม่ว่าจะเป็น รูปแบบการเรียน ความเป็นอยู่ การใช้ชีวิตประจำวัน บางคนจะต้องมาอาศัยอยู่ตามลำพัง มีความอิสระที่เพิ่มมากขึ้น สิ่งเหล่านี้มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ ที่เรียกว่าหน้าที่  ซึ่งหน้าที่ในที่นี้คือคว้าปริญญามาให้สำเร็จ สิ่งนี้เป็นใบเบิกทางที่จะพาให้นักศึกษาก้าวขึ้นไปสู่ความสำเร็จในขั้นต่อไปคือหน้าที่การงาน
 
ที่ SPU เราสามารถ
เรียนรู้ " ข้ามศาสตร์ ได้


4 ปีในรั้ว มหาวิทยาลัย จะช่วยบ่มเพาะให้นักศึกษา ได้เรียนรู้ และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ  มีความเชี่ยวชาญในทักษะอาชีพตามคณะ สาขาวิชาที่ทุกคนได้ตัดสินใจเลือกเรียน นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยยังได้ทลายกำแพงข้อจำกัดต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ข้ามศาสตร์ สามารถเลือกเรียนในกลุ่มวิชาที่มีความสนใจข้ามคณะได้ ออกแบบการเรียนรู้เองได้ ซึ่งทักษะเหล่านี้จะเป็นข้อได้เปรียบต่อไปในการประกอบอาชีพหลังจากที่จบการศึกษา เป็นอาวุธลับที่จะนำไปใช้ในอนาคตต่อไป
 
เรามีอาจารย์เป็น
โค้ชตัวจริง และ เน้นลงมือทำ


นักศึกษาทุกคณะ จะได้เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่นักศึกษาเลือกเรียน  เพราะเราเชื่อมั่นว่า ตัวจริงในอุตสาหกรรม คือผู้ที่จะสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ สิ่งที่นักศึกษาทุกๆคนจะต้องพบในชีวิตการทำงานได้ดีที่สุด อาจารย์จะปรับบทบาทเป็นโค้ชที่ให้คำปรึกษาแนะนำ การเชื่อมโยงสิ่งที่อยู่ในห้องเรียนกับการฝึกลงมือปฏิบัติให้เข้าใจและเห็นภาพมากขึ้น ทุกๆการลงมือทำคือการเรียนรู้ ครั้งแรกอาจจะมีข้อผิดพลาดในหลายจุด ยิ่งทำซ้ำ ข้อผิดพลาดก็จะลดลงไปตามความชำนาญที่เพิ่มมากขึ้น
 
เพราะเราเชื่อมั่น
ในศักยภาพนักศึกษาทุกคน


มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชื่อมั่นในศักยภาพของนักศึกษาทุกคน และขอบคุณทุกๆ คน ที่เลือกให้มหาวิทยาลัยได้ทำหน้าที่บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์คุณภาพ ที่จะเจริญงอกงามไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต