วุฒิไกร วะชังเงิน

UploadImage
นายวุฒิไกร วะชังเงิน
ศิษย์เก่าวิศวกรรมไฟฟ้า ม.ศรีปทุม

ความประทับใจในรั้ว SPU
รู้สึกประทับใจบรรยากาศของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้งต้นไม้และบ่อน้ำพุทำให้บรรยากาศร่มรื่นน่าเรียนมากครับ เพื่อนๆ ก็รักใคร่สามัคคีกันดี มีปัญหาอะไรก็ช่วยเหลือกัน และอาจารย์ก็เป็นกันเองกับลูกศิษย์ รักและหวังดีกับลูกศิษย์อย่างจริงใจ ผมเรียนวิศวกรรมไฟฟ้ารุ่นที่ 3 ตอนนั้นอาจารย์ท่านเข้มงวดมากในเรื่องวิชาการ เพราะอยากให้พวกเราเรียนจบออกไปแล้วทำงานได้จริง ท่านก็ช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ในที่สุดพวกเราก็เรียนจบกันทุกคนเลยครับ
 
การนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพ
เยอะนะครับ กว่า 20 ปีที่ผ่านมา ได้ใช้วิชาความรู้ในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่เรียนมา ทำงานในการรถไฟแห่งประเทศไทย เมื่อก่อนอยู่ในส่วนของงานซ่อมรถจักร และส่วนของระบบไฟฟ้ากำลังที่เกี่ยวข้องกับตัวรถจักรที่เป็นระบบขับเคลื่อนตัวรถจักร ส่วนของไฟฟ้าควบคุม และส่วนของการซ่อมบำรุง หรือการตรวจสอบแก้ไขต่างๆ พวกนี้ก็ใช้ได้หมด ตอนหลังมาดูแลงานก่อสร้างแอร์พอร์ตลิงค์กับรถไฟฟ้าโครงการสายสีแดง ก็ดูแลในส่วนของระบบไฟฟ้าในการก่อสร้างโครงการฯ เนื่องจากระบบรถไฟฟ้านั้นใช้ไฟฟ้าแรงสูง เราจึงต้องระวังเป็นพิเศษ ซึ่งก็ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาเยอะมากครับ
 
ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานที่เจอและวิธีแก้ปัญหา
ในช่วงแรกที่เข้าไปทำงานในการรถไฟฯ จะมีปัญหาเรื่องคนมากกว่า เพราะตอนนั้นเราอายุยังน้อย เพิ่งจบมาใหม่ๆ ฉะนั้น การยอมรับความรู้ความสามารถของวิศวกรที่จบใหม่ จึงเป็นอุปสรรคของผู้ร่วมงานในระดับพนักงานที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของเรา เราก็ต้องใช้ความรู้ความสามารถที่เรียนมาทำงานหนักอย่างจริงจัง นอกจากนั้นต้องเข้าไปคลุกคลีกับพวกเขาด้วย เพื่อที่จะให้เค้าเชื่อใจและร่วมมือร่วมใจกับเราในการทำงาน เพราะการทำงานที่เกี่ยวกับคนสิ่งสำคัญคือเรื่องการไว้เนื้อเชื่อใจกัน และการยอมรับความรู้ความสามารถของแต่ละคนเป็นหลัก
 
ฝากถึงน้องๆ
สำหรับน้องๆ ที่กำลังเรียนอยู่ ก็พยายามตั้งใจเรียนให้เต็มที่ เพราะเมื่อจบออกไป เราจะต้องนำวิชาความรู้ที่เรียนมาไปใช้ในการทำงานจริง แล้วพยายามหาประสบการณ์เยอะๆ เช่น การฝึกงาน เพราะสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์เมื่อเราออกไปทำงานอย่างแน่นอน และสำหรับน้องๆ ที่กำลังจะจบ ก็อยากแนะนำให้เพิ่มเติมความรู้ที่นอกเหนือจากในห้องเรียน เพราะบางทีเราอาจจะได้ทำงานในสายงานที่ไม่ตรงกับที่เรียนมาก็ได้ การเรียนรู้ที่หลากหลายจะทำให้เราปรับตัวในการทำงานได้เร็ว และเมื่อเข้าไปทำงานใหม่ๆ ก็ต้องตั้งใจเรียนรู้งานอย่างเต็มที่ เข้าหาผู้ร่วมงานเพื่อสร้างความคุ้นเคย แล้วเราก็จะทำงานได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จในอนาคตได้ครับ
view: 0 shares: