สมจิตร เจนจัด

UploadImage
นายสมจิตร เจนจัด
ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ความประทับใจในรั้ว SPU
ตั้งแต่ผมเรียน ปวส. ผมก็ได้ยินชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยศรีปทุมมาก่อนแล้วครับ ทั้งในแง่การเรียนการสอนที่เข้มข้น อาจารย์ใจดี รุ่นพี่ดี สังคมก็ดี มีอะไรก็ช่วยเหลือกัน ทำให้ผมตั้งใจจะเข้ามาศึกษาต่อ และเมื่อเรียนจบ ปวส. ผมก็ได้มาเรียนต่อที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมตามความตั้งใจ ก็คิดไม่ผิดครับ มหาวิทยาลัยศรีปทุมก็เป็นมหาวิทยาลัยสำหรับคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริงครับ
 
การนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพ
สิ่งที่ได้เรียนมา ผมได้นำไปใช้ในการทำงานทุกอย่างเลยนะครับ เพราะเมื่อเรียนจบผมก็ได้ทำงานตรงกับที่สาขาที่เรียนมา เรียกว่าจบปุ๊บก็ทำงานได้เลย เพราะระหว่างที่เรียนก็เหมือนเป็นการเริ่มต้นทำงานอยู่แล้ว เพราะได้ฝึกปฏิบัติจริง ใช้อุปกรณ์จริง และที่สำคัญอาจารย์ผู้สอนก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมศาสตร์อีกด้วย
 
ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานที่เจอและวิธีแก้ปัญหา
ปัญหาที่ผมมักจะเจอในการทำงานก็คือ เรื่องการวางแผนงาน การทำงานไม่สำเร็จตามที่วางแผนไว้ การแก้ปัญหาก็คือ เราต้องหาสาเหตุของปัญหาให้เจอว่า ปัญหาอยู่ที่อะไร อยู่ที่คน อยู่ที่ระบบงาน หรือเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือการควบคุม แล้วเราก็ค่อยมาหาวิธีปรับกระบวนการทำงานใหม่อีกที
 
ฝากถึงน้องๆ
น้องๆ ที่ตั้งใจอยากจะเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาอะไร เมื่อเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมแล้ว ขอให้น้องตั้งใจเรียน ใส่ใจทุกวิชา เมื่อจบออกไป รับรองว่าความรู้ที่ได้รับ จะได้นำไปใช้ในการทำงานได้หมดทุกวิชาครับ
view: 0 shares: