ชาดา ชุมฝาง (เน)

UploadImage
นางสาวชาดา ชุมฝาง (เน)
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม

เจ้าของบริษัท รับเหมาก่อสร้าง ป.ตรี : สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม ม.6 : โรงเรียนสิริรัตนาธร กทม. พี่เลือกอาชีพนี้เพราะชอบและผูกผันมาตั้งแต่เด็ก ที่สำคัญคือตรงตามวิชาชีพที่เรียนมาและได้ใช้ความรู้จากที่เรียนมาเต็มๆ เลยค่ะ การได้เรียนที่ ม.ศรีปทุม เป็นการตัดสินใจที่ไม่ผิดค่ะ ได้ทั้งความรู้เชิงวิชาการและปฏิบัติ เพราะมีการเรียนรู้ทั้งในและนอกรั้วมหาวิทยาลัย ทำให้สามารถนำความรู้มาประยุกต์กับหน้างานได้จริง สำหรับน้องๆ ขอแค่ชอบและตั้งใจ ไม่ว่าจะทำเรื่องอะไรก็ประสบความสำเร็จได้แน่นอนค่ะ
view: 0 shares: