ดิฐพูม ชิณบุตร (กู๊ด)

UploadImage
ดิฐพูม ชิณบุตร (กู๊ด)
ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม

• กำลังศึกษาปริญญาเอก สาขา Mechanical and Aerospace Engineering ที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
• ทำวิจัยเรื่อง Fuel Spray Characteristics at Supercritical Fluid State
• ได้รับทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นหรือ Monbukagakusho (MEXT) ในการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ป.ตรี : สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม
ปวส. : วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ จ.พระนครศรีอยุธยา
ม.ศรีปทุม สอนพี่ตั้งแต่พื้นฐานการคำนวณทางวิศวกรรมจนถึงการประยุกต์ใช้กับงานจริง เพราะพี่จบสายอาชีพมา ดังนั้นทักษะทางด้านคำนวณจึงมีไม่ค่อยมากถ้าคนตั้งใจเรียนจริงๆ จะไม่ยากมากเพราะอาจารย์มีเทคนิคการสอนที่ดี สอนเรื่องยากๆ ให้เข้าใจได้ง่ายและสอนแบบที่ใช้งานจริงเป็นหลัก และนอกเหนือจากห้องเรียนพี่ทำกิจกรรม Student Formula ยังได้นำความรู้ที่เรียนมาใช้อีกค่อนข้างเยอะ (เรียนมาก็ลองนำมาใช้จริง) หลังจากนั้นมาเรียนต่อปริญญาโทและเอก ต้องเน้นทฤษฎีเชิงลึก รวมถึงทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ก็ต้องมาศึกษาเพิ่มเติม (แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเบสิคแน่นแล้วต่อยอดก็ไม่ยากครับ)

ฝากถึงน้องๆ พี่เชื่อว่าทุกคนมีความฝันไม่ว่าจะไกลหรือใกล้ อยากให้เดินตามความฝันถึงแม้บางครั้งอาจจะเหนื่อยบ้างก็ต้องอดทน สำคัญอย่างยิ่งคือห้ามดูถูกตัวเองว่าตัวเองทำไม่ได้ ถ้ายังไม่ได้ลองทำอย่างเต็มที่ ตอนที่พี่เป็นนักศึกษา ม.ศรีปทุม พี่คิดเสมอว่า ปริญญาตรีคือใบเบิกทางสู่อนาคต ฉะนั้นแม้จะเหน็ดเหนื่อยซักแค่ไหนหรือจะไม่ได้หลับได้ไม่นอนซักเพียงใด ที่จะได้มาซึ่งวิชาความรู้ พี่ทำหมดครับ พี่จึงให้ความสำคัญกับปริญญาใบนี้มากๆ อยากให้น้องๆ คิดเหมือนพี่นะครับ พี่ไม่เคยลืมช่วงเวลาดีๆ ตลอด 3 ปีในรั้วศรีปทุมครับ ศรีปทุมทำให้พี่มีวันนี้และมายืนตรงจุดนี้ ขอให้น้องๆ ทุกคนเดินไปถึงจุดหมายตามที่ได้ตั้งไว้ โชคดีทุกๆ คนครับ
view: 0 shares: