ข่าว/กิจกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ปัญญาคะโป ได้ร่วมรับเสด็จและเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชก


UploadImage


รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ปัญญาคะโป หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา ได้ร่วมรับเสด็จและเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย ทรงพระราชทานของที่ระลึกให้กับผู้ออกแบบอาคารเรียนต้านทานแผ่นดินไหวเพื่อทดแทนอาคารที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวเมื่อปี 2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมาครับ

Simply SIGNIFICANT
พลังสำคัญ พลักดันสู่ความสำเร็จ

by School of Engineering @ SPU
www.spu.ac.th/engineer
#Engineering #Sripatum #SPU 
#Simply_Significant #SPUSOE #วิศวฯศรีปทุม #ศรีปทุม#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #วิศวกรรมศุาสตร์ #วิศวะ 
#วิศวฯ #คณะวิศวะ
 
view: 394 shares: