ห้องปฎิบัติการ

​ห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์

UploadImage
​ห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์ อาคาร 5 ชั้น 15

ห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาศึกษาชุดคำสั่งต่างๆ ของไมโครโปรเซสเซอร์
ศึกษาการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาแอสแซมบลี้ ทำการออกแบบวงจรควบคุมโดยใช้ไมโครโปรเซสเซอร์
เป็นส่วนประมวลผลและสร้างวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ เช่นมอเตอร์
ควบคุมการแสดงผลของอะเรย์ หลอดไฟและ LED ควบคุมและสั่งงานอุปกรณ์ทางด้านแมคคานิกส์ต่างๆ เป็นต้น

 

view: 32 shares: