ห้องปฎิบัติการ

​ห้องปฏิบัติการระบบควบคุม

UploadImage
ห้องปฏิบัติการระบบควบคุมอาคาร 5 ชั้น 12  

เป็นห้องปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาทำการทดลองระบบควบคุมโดยใช้อุปกรณ์ในการควบคุมแบบดั้งเดิม(Classical Control) อันประกอบด้วยการควบคุมระดับของเหลว (Level Control) การควบอุณหภูมิ (Temperature Process Control)และการควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้า (Moter/Generator System) รวมทั้งการทดลองระบบควบคุมโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Process Control Simulation Software) ซึ่งเป็นทั้งการทดลองบนคอมพิวเตอร์และเชื่อมโยงอุปกรณ์การทดลองได้แบบเวลาจริง (Real Time Mode) นอกจากนี้ยังมีการทดลองการควบคุมแบบลำดับ (Sequential Control) ด้วยชุดทดลองที่สามารถจำลอง รูปแบบทางอุตสาหกรรมได้หลายรูปแบบ ห้องปฏิบัติการยังมีชุดปฏิบัติการระบบควบคุมขั้นสูงคือ การควบคุมขบวนการอุตสาหกรรม (Industrial Process Control) ซึ่งเป็นขบวนการลำเลียงตรวจสอบ ที่มีชุดจัดเก็บ ชุดลำเลียงแบบสายพาน และชุดตรวจสอบที่เป็นอุปกรณ์ตรวจจับ พร้อมด้วยชิ้นงาน ขบวนการผลิตหรือประกอบชิ้นงานอัตโนมัติที่เป็นการควบคุมแบบหลายมิติ และระบบแขนกล อัตโนมัติ โดยขบวนการสามารถเชื่อมต่อทำงานร่วมกันได้ รวมทั้งยังมีชุดปฏิบัติการควบคุสนามแม่เหล็กแบบไม่เป็น เชิงเส้น (Magnetic Suspension) ซึ่งเป็นระบบควบคุมตำแหน่งของวัตถุที่ลอยอยู่โดยสนามแม่เหล็ก การประมวลผลผ่านทางคอมพิวเตอร์ด้วยซอฟแวร์เชิงอัจฉริยะ (Intelligent Control) และระบบ ควบคุมคานสมดุล (Pendulum Control) เป็นระบบควบคุมตำแหน่งของคานทั้งแบบตรงและแบบผกผัน การประมวลผลผ่านทางคอมพิวเตอร์ด้วยซอฟแวร์เชิงอัจฉริยะ (Intelligent Control)

 
view: 113 shares: