สุรศักดิ์ จำรัสการ - พี่เอ๋

  UploadImage


      นักธุรกิจที่จบจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม กับยอดรายได้รวมบริษัท มากกว่า 500 ล้านบาทต่อปี ที่ทำมาด้วยตัวเอง ไม่ใช่ธุรกิจครอบครัว ปัจจุบันเป็นประธาน บริหารเครืออาสา ซึ่งประกอบด้วย บริษัท เอนเนอเจทติค แอนด์ อินทีเกรท จำกัด บริษัท เบสท์ เฟคซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท ทีฆทัศน์ จำกัด บริษัท อาสา แอส เซท และยังเป็นที่ปรึกษาและร่วมทุนอีกหลายบริษัท

         สำหรับน้องๆ ที่สนใจจะเป็นวิศวกร ไม่ใช่เเค่ความเท่ห์ แต่เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสูง วิชาชีพอื่นพลาดอาจจะมีคนบาดเจ็บ ล้มตายน้อย แต่คณะ วิศวกรรมศาสตร์ เป็นคณะที่ต้องตั้งใจเรียน ทุ่มเทกับการฝึกฝนตัวเอง หมั่นเรียนรู้ เรียนเป็นทีมกับกลุ่ม เพื่อนๆ ถึงแม้ว่าจะเป็นคณะที่เรียนยาก แต่สนุกและคุ้มค่าที่จะเรียน จบมามีงานทำ แน่นอนและมีรายได้ดี มีโอกาสจะทำธุรกิจของตัวเองอีกด้วย 

         คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ ของผู้ประกอบการ และรัฐวิสาหกิจ ทำให้ปัจจุบันมีผู้บริหารระดับสูงในหลายหน่วยงาน ที่จบจากคณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และนี่คือความภูมิใจที่ตอบทุกคน ที่ถามว่า ประสบความสำเร็จแบบนี้ได้อย่างไร คำตอบคือศิษย์มีวันนี้ เพราะครูดี ผมจบ จากมหาวิทยาลัยศรีปทุมครับ
view: 0 shares: