สุรศักดิ์ จำรัสการ - พี่เอ๋

UploadImage
ดร.สุรศักดิ์ จำรัสการ
ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประธานบริหารเครืออาสา

นักธุรกิจที่จบจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม กับยอดรายได้รวมบริษัท มากกว่า 500 ล้านบาทต่อปี ที่ทำมาด้วยตัวเอง ไม่ใช่ธุรกิจครอบครัว ปัจจุบันเป็นประธานบริหารเครืออาสา ซึ่งประกอบด้วย บริษัท เอนเนอเจทติค แอนด์ อินทีเกรท จำกัด บริษัท เบสท์ เฟคซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท ทีฆทัศน์ จำกัด บริษัท อาสา แอส เซท และยังเป็นที่ปรึกษาและร่วมทุนอีกหลายบริษัท

สำหรับน้องๆ ที่สนใจจะเป็นวิศวกร ไม่ใช่เเค่ความเท่ห์ แต่เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสูง วิชาชีพอื่นพลาดอาจจะมีคนบาดเจ็บ ล้มตายน้อย แต่คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นคณะที่ต้องตั้งใจเรียน ทุ่มเทกับการฝึกฝนตัวเอง หมั่นเรียนรู้ เรียนเป็นทีมกับกลุ่ม เพื่อนๆ ถึงแม้ว่าจะเป็นคณะที่เรียนยาก แต่สนุกและคุ้มค่าที่จะเรียน จบมามีงานทำแน่นอนและมีรายได้ดี มีโอกาสจะทำธุรกิจของตัวเองอีกด้วย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการ และรัฐวิสาหกิจ ทำให้ปัจจุบันมีผู้บริหารระดับสูงในหลายหน่วยงานที่จบจากคณะวิศกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม และนี่คือความภูมิใจที่ตอบทุกคน ที่ถามว่าประสบความสำเร็จแบบนี้ได้อย่างไร คำตอบคือศิษย์มีวันนี้ เพราะครูดี ผมจบจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมครับ
view: 0 shares: