ข่าว/กิจกรรม

Oh my god !!! เรียนวิศวฯ ศรีปทุม ไม่ใช่เล่นๆ.....เปิดโอกาสสู่อาชีพวิศวกรระดับ International

มาแล้วครับ.......หลักสูตรใหม่แกะกล่อง !!!  

คณะวิศวฯ ศรีปทุม หลักสูตรวิศวกรรมโยธา ร่วมกับ Griffith University ประเทศ Australia

เรียน 2 ปีที่ศรีปทุม และ อีก 2 ปีที่ Griffith University ได้รับปริญญาวิศวกรรมโยธา

จาก Griffith University จบแล้วทำงานเป็นวิศวกรที่ออสเตรเลีย ได้เลย

(กลับไทยเก็บเพิ่มอีก 1 เทอม จบปริญญา วศ.บ. จากศรีปทุม สามารถยื่นขอ กว. ได้)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> ไฟล์แนบ หรือ https://www.spu.ac.th/activities/12439

view: 125 shares: