ข่าว/กิจกรรม

Oh my god !!! เรียนวิศวฯ ศรีปทุม ไม่ใช่เล่นๆ.....เปิดโอกาสสู่อาชีพวิศวกรระดับ International

UploadImage


มาแล้วครับ.......หลักสูตรใหม่แกะกล่อง !!!  
คณะวิศวฯ ศรีปทุม หลักสูตรวิศวกรรมโยธา ร่วมกับ Griffith University ประเทศ Australia
เรียน 2 ปีที่ศรีปทุม และ อีก 2 ปีที่ Griffith University ได้รับปริญญาวิศวกรรมโยธา
จาก Griffith University จบแล้วทำงานเป็นวิศวกรที่ออสเตรเลีย ได้เลย
(กลับไทยเก็บเพิ่มอีก 1 เทอม จบปริญญา วศ.บ. จากศรีปทุม สามารถยื่นขอ กว. ได้)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
ไฟล์แนบ  หรือ https://www.spu.ac.th/activities/12439

view: 127 shares: