ข่าว/กิจกรรม

วิศวฯ ศรีปทุม ปี 60 มีเมนูใหม่ที่น่าสนใจ...มาแล้วครับ!!!


UploadImage

◆ แขนงวิศวกรรมโลจิสติกส์ ในหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ◆
ก้าวสู่วิชาชีพในธุรกิจอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ที่กำลังร้อนแรงในฐานะวิศวกร โดยนักศึกษาในหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สามารถเลือกเรียน เน้นแขนงกลุ่มวิชาชีพเฉพาะในด้าน วิศวกรรมอุตสาหการ (เน้นกระบวนการในอุตสาหกรรมการผลิต) หรือ วิศวกรรมโลจิสติกส์ (เน้นกระบวนการอุตสาหกรรมโลจิสติกส์)


Simply SIGNIFICANT
พลังสำคัญ พลักดันสู่ความสำเร็จ

by School of Engineering @ SPU
www.spu.ac.th/engineer
 
view: 109 shares: