ข่าว/กิจกรรม

วิศวฯ ศรีปทุม ปี 60 มีเมนูใหม่ที่น่าสนใจ...ไปดูกันครับ!!


UploadImage

◆ ระบบหุ่นยนต์และการควบคุมอัตโนมัติ ในหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้ฟ้า ◆

          เปิดโอกาสวิชาชีพความเชี่ยวชาญระบบหุ่นยนต์ในอุตสหกรรมการผลิตและงานอาคาร ก้าวสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ในหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ตามเกณฑ์มาตรฐานสภาวิศวกร ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนแขนงกลุ่มวิชาเฉพาะเน้นในด้าน ไฟฟ้ากำลัง หรือ ระบบหุ่นยนต์และการควบคุมอัตโนมัติ

Simply SIGNIFICANT
พลังสำคัญ พลักดันสู่ความสำเร็จ

by School of Engineering @ SPU
www.spu.ac.th/engineer
view: 94 shares: