ข่าว/กิจกรรม

วิศวฯ ศรีปทุม ปี 60 มีเมนูใหม่ที่น่าสนใจ...พร้อมดู คลิ๊กเลยครับ!!


UploadImage

◆ วิศวกรรมเครื่องกล เรียนนอกเวลาราชการ ◆
ต่อยอดมืออาชีพ เป็นวิศวกรมืออาชีพ สำหรับมืออาชีพที่ทำงานเต็มเวลา เรียนหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล ตามมาตรฐานคุณภาพของสภาวิศวกร ในกลุ่มเรียนวันเสาร์แลวันะอาทิตย์ ( ผู้จบ ปวส. สามารถเทียบโอนได้ 29 หน่วยกิต )

แล้วอย่าลืมมาสมัครเรียนที่ศรีปทุมด้วยกันนะครับ

Simply SIGNIFICANT
พลังสำคัญ พลักดันสู่ความสำเร็จ

by School of Engineering @ SPU
www.spu.ac.th/engineer
 
view: 321 shares: